top of page

     Oferuję pomoc pacjentom z:

  • zaburzeniami nastroju (depresja, mania, dystymia)

  • zaburzeniami lękowymi (dawniej nazywanymi nerwicami)

  • zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego, w tym z zaburzeniami pamięci

  • zaburzeniami psychicznymi współistniejącymi ze schorzeniami somatycznymi

  • schizofrenią i innymi zaburzeniami psychotycznymi

  • zaburzeniami snu

  • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)

  • zaburzeniami psychicznymi w okresie ciąży, poporodowymi, w okresie klimakterium

  • z zaburzeniami osobowości

  • z niepełnosprawnością intelektualną.

     Prowadzę edukację pacjentów i ich rodzin.

bottom of page