top of page

Czy wizyta u psychiatry jest czymś wstydliwym?

Psychiatra jest przede wszystkim lekarzem, więc wizyta u psychiatry przebiega podobnie jak wizyta u innych lekarzy. Lekarz psychiatra przeprowadza badanie psychiatryczne obejmujące wywiad chorobowy, badanie i ocenę stanu psychicznego i somatycznego, ustala diagnozę i proponuje pomoc, leczenie. Nie powinieneś się obawiać rozmowy o swoich dolegliwościach psychicznych, problemach życiowych, rodzinnych, zawodowych. Wszystkie Twoje sprawy pozostaną tajemnicą lekarza i nikt inny bez Twojej zgody się o nich nie dowie. W zależności od diagnozy otrzymasz propozycję farmakoterapii, psychoterapii, terapii uzależnienia, skierowanie do innego lekarza, skierowanie do szpitala. Wszystko to będzie służyło uldze w Twoim cierpieniu.

Lekarza psychiatrę obowiązują zasady etyki lekarskiej i tajemnica lekarska.

 

Czy psychiatra, psycholog i psychoterapeuta to to samo?

Psychiatra jest lekarzem, który po studiach medycznych odbył 5 letnie szkolenie specjalizacyjne zakończone egzaminem państwowym i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Psychiatra stosuje leki w leczeniu zaburzeń psychicznych. Psychiatra może także zdobyć uprawnienia psychoterapeuty po przejściu odpowiedniego szkolenia.

Psychoterapeuta to  wykwalifikowany specjalista, który ukończył studia magisterskie lub medyczne (np. z psychologii, socjologii, teologii, pedagogiki, medycyny) i przeszedł co najmniej 4 letnie szkolenie w psychoterapii. Psychoterapeuta nie prowadzi terapii pacjentów za pomocą leków.

Lekarz i psychoterapeuta często ze sobą współpracują w terapii pacjentów.

Psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia.

Czy psychiatra skieruje mnie do szpitala?

Zdecydowaną większość problemów dotyczących zdrowia psychicznego można skutecznie leczyć w warunkach ambulatoryjnych, czyli w przychodni. Oczywiście są takie sytuacje, gdy lekarz uzna, że leczenie szpitalne jest konieczne, np. gdy objawy chorobowe są bardzo nasilone lub istnieje niebezpieczeństwo samobójstwa. Wówczas psychiatra wypisze skierowanie do szpitala.

 

Jak długo będę musiał przyjmować leki zalecone przez psychiatrę?

Czas trwania leczenia psychiatrycznego zależy od rozpoznania, które postawi u Ciebie lekarz. Niektóre zaburzenia psychiczne wymagają  kilkumiesięcznego leczenia i okresowych wizyt u psychiatry. Najważniejszą sprawą jest systematyczne przyjmowanie leków w sposób zgodny z zaleceniami lekarza.

bottom of page